BẢNG GIÁ TIMES CITY TÒA T9- TẦNG 3-32 MỚI RA LÒ HOT!

BẢNG GIÁ TIMES CITY TÒA  T9
Liên hệ: Mr Trường 0934.289.986
Dưới đây là giá gốc công ty VINCOM, căn đánh dấu là đã bán
+ Tầng 3,4. Chiết khấu 5% các căn.
+ Tầng 5,28: Căn từ 48-72m. Chiết khấu 4,5%. Căn 92m và 107m.
    Chiết khấu 5,0%. Căn góc. CK 4%.
+ Tầng 12B (14),20. Căn từ 48-72m. Ck 4.5%. Căn 92m và 107m. CK 5%. Căn góc Ck 4,5%.
+ Tầng 26 và 30. Chiết khấu từ 4,5 đến 5% các căn. 

Căn
TIMES CITY TÒA T9
Diện tích
Hướng
Tầng 3
Tầng 4
Tầng 5
Tầng 14
Tầng 26
Tầng 28
Tầng 30
1
99,5 (3 PN)
Tây.Bắc
33,799
33,799
34,799
35,299
33,299
32,599
31,999
2
99,5 (3 PN)
Tây.Nam
34,799
34,799
35,799
36,299
34,299
33,599
32,999
3
92,4 (2 PN)
Bắc
29299
29,299
30,299
30,799
28,799
28,099
27,499
4
92,4 (2 PN)
Nam
29799
29,799
30,799
31,299
29,299
28,599
27,999
5
72 (2 PN)
Bắc
27,799
27,799
28,799
29,299
27,299
26,599
25,999
6
72 (2 PN)
Nam
29,799
29,799
30,799
31,299
29,299
28,599
27,999
7
48,4 (1 PN)
Bắc
30,799
30,799
31,799
32,299
30,299
29,599
28,999
8
48,4 (1 PN)
Nam
32,599
32,599
33,599
34,099
32,099
31,399
30,799
9
52,5 (1 PN)
Bắc
30,799
30,799
31,799
32,299
30,299
29,599
28,999
10
52,5 (1 PN)
Nam
32,799
32,799
33,799
34,299
32,299
31,599
30,999
11
107,3 (3PN)
Bắc
30,299
30,299
31,299
31,799
29,799
29,099
28,499
12
107,3 (3PN)
Nam
31,799
31,799
32,799
33,299
31,299
30,599
29,999
12A
52,5 (1 PN)
Bắc
30,799
30,799
31,799
32,299
30,299
29,599
28,999
12B
52,5 (1 PN)
Nam
32,799
32,799
33,799
34,299
32,299
31,599
30,999
15
48,4 ( 1 PN)
Bắc
30,799
30,799
31,799
32,299
30,299
29,599
28,999
16
48,4 (1 PN)
Nam
32,599
32,599
33,599
34,099
32,099
31,399
30,799
17
72 (2 PN)
Bắc
27,799
27,799
28,799
29,299
27,299
26,599
25,999
18
72 (2 PN)
Nam
29,799
29,799
30,799
31,299
29,299
28,599
27,999
19
92,4 (2 PN)
Bắc
29,299
29,299
30,299
30,799
28,799
28,099
27,499
20
92,4 (2 PN)
Nam
29,799
29,799
30,799
31,299
29,299
28,599
27,999
21
99.5 (3 PN)
Đ. Bắc
34,299
34,299
35,299
35,799
33,799
33,099
32,499
22
99.5 (3 PN)
Đ. Nam
35,299
35,299
36,299
36,799
34,799
34,099
33,499